تحریم شدن ایران توسط Resello

ت

طبق ایمیل دریافتی از طرف رجیستری ثبت کننده دامنه Resello از تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ تحریم ها علیه ایران اجرایی خواهند شد.

On Tuesday, July 18, 2017, we will introduce automated checks of transactions and contact details in our platform. Transactions can only be completed successfully if the contact details of resellers, customers and contacts comply with fore mentioned restrictions and are proven to be correct. All contacts and products that as of today do not pass the checks will be flagged. Renewal of these products will not be possible, regardless of the contact details at the time of the actual renewal.

This will have consequences for resellers and customers in all tiers of your account. Please inform your resellers and customers about this important change.

Starting July 18, 2017, resellers, customers, and contacts that are subject to policy restrictions cannot:

  • Create new accounts
  • Create new products
  • Transfer domain names to our platform

 

Starting November 18, 2017, they cannot:

  • Renew existing products
  • Add funds to their account balance

لطفا سریعا اطلاعات خودرا به غیرایرانی تغییر دهید و یا درصورت نیاز دامنه های خودرا می توانید منتقل کنید.

لازم به ذکر است هم اکنون واحد پولی به یورو تغییر کرده و برخی از دامنه ها افزایش قیمت نیز داشته اند.درصورت نیاز به ثبت دامنه تیکت ارسال کنید (درحال حاضر ثبت دامنه اتوماتیک بسته شده است).

منبع رسمی

توسط مجموعه شاهین

نوشته‌های تازه

دسته‌ها

برچسب ها