راه اندازی سیستم لایسنس نرم افزاری

ر

برخی از نرم افزار های تولید شده بر روی آنها لایسنس قرار می گرفت که در زمان تمدید کاربر باید مجددا با ما تماس می گرفت تا ما برای کاربر لایسنس را فعال نگهداریم !

این روند در ساعات غیر اداری ممکن بود کاربر را کمی معطل کند !

هم اکنون سیستم ثبت ، بروزرسانی و تمدید لایسنس آماده گردیده است و پس از تست نهایی به سامانه اصلی جهت استفاده اضافه می گردد.

با استفاده از این قابلیت جدید سامانه ، شما قادر خواهید بود تا لایسنس خودرا در هر لحظه از شبانه روز بروز رسانی کنید یا آن را در لحظه تمدید کنید و دیگر نیازی به معطل شدن نیست.

جهت رفاه حال شما امکانات بیشتری به سامانه اضافه خواهد شد.

نوشته‌های تازه

دسته‌ها

برچسب ها