هزینه خدمات

ه

هزینه ی خدمات یا خدمات اضافه بر اساس نفر ساعت در زیر مشخص شده است :

هزینه های مربوط به محصولات خریداری شده :

افزودن یا ویرایش هر پلاگین درگاه پرداخت به اسکریپت (جهت اتصال به درگاه پرداخت) : ۸،۵۰۰ تومان (اولین پلاگین رایگان می باشد)

نصب و تنظیمات مجدد اسکریپت : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان (نصب اولیه رایگان)

عیب یابی و رفع عیب (برای محصولات خریداری شده و در صورت اتمام پشتیبانی فنی) / شخصی سازی محصولات خریداری شده / درخواست امکان اضافه بر روی پروژه : ۵۵٫۰۰۰ تومان (به ازای هر ساعت عیب یابی و کمتر از یک ساعت نیز همان یک ساعت حساب می شود)

جابجایی اسکریپت خریداری شده از سروری به سرور دیگر بدون دیتابیس و بدون فایل های غیر مرتبط : ۹۰٫۰۰۰ تومان (به همراه تنظیمات مجدد)

جابجایی اسکریپت خریداری شده از سروری به سرور دیگر با دیتابیس (حجم استاندارد) و بدون فایل های غیر مرتبط : ۱۳۲٫۰۰۰ تومان

پشتیبانی فنی : ۳ ماه اول رایگان و به ازای هر سال پشتیبانی ۲۰% مبلغ محصول ( مبلغ بروز محصول)


هزینه های مربوط به پروژه های سفارشی :

پروژه های نسبتا ساده (از نظر حجم و کارایی) : ۵۵٫۰۰۰ تومان به ازای هر ساعت کار

پروژه های متوسط (از نظر حجم و کارایی) : ۱۲۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر ساعت کار

پروژه های بزرگ (از نظر حجم و کارایی) : ۲۲۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر ساعت کار

پشتیبانی فنی : ۳ ماه اول رایگان و به ازای هر سال پشتیبانی ۲۰% مبلغ قرارداد

نکته : درصورتی که در زمان عقد قرارداد پشتیبانی فنی درخواست شود ، ۲۰% مبلغ قرارداد در نظر گرفته می شود ولی درصورتی که پروژه تحویل گردد و درخواست پشتیبانی فنی شود (اگر از مدت پشتیبانی فنی رایگان عبور کرده باشد) هزینه کل پروژه مجددا محاسبه می گردد و نسبت به مبلغ جدید ۲۰% دریافت خواهد شد و امکان قرارداد زیر یکسال وجود ندارد.

نکته دوم : تغییرات جزء پشتیبانی فنی نمی باشد و به نسبت به نوع پروژه (ساده،متوسط،بزرگ) هزینه ی آن نسبت به هر ساعت کاری محاسبه می گردد.

محاسبه ی مدت زمان کار توسط گروه نرم افزاری شاهین مشخص شده و قبل از انجام کار خدمت کاربر ارائه و درصورت رضایت و پرداخت توسط کاربر ، پروژه آغاز می شود.

نوشته‌های تازه

دسته‌ها

برچسب ها