• ۰۳۱-۹۵۰۱۸۰۰۹

ارسال پیام


دفتر مدیریت و پشتیبانی

اصفهان ،خاقانی ، خواجه پطرس ، ساختمان اداری نرگس۰۳۱-۹۵۰۱۸۰۰۹

واحد فروش

sale [at] ishahin [dot] biz

واحد روابط عمومی

info [at] ishahin [dot] biz

استخدام و فرصت شغلی

job [at] ishahin [dot] biz

گزارش تخلف

request [at] ishahin [dot] biz

واحد قرارداد ها

contract [at] ishahin [dot] biz

ارتباط مستقیم با مدیریت

admin [at] ishahin [dot] biz

پیامک

۵۰۰۰۵۱۵۱۰۵۱۵۱۵