• ۰۲۱-۹۱۰۳۵۳۱۴۰
ارتباط با برنامه نویس
یک کارفرما (کاربر درخواست کننده پروژه) می تواند در هر زمان و هر ساعت نتیجه ی پروژه ی درخواستی خودرا مشاهده کند و درصورتی از روند راضی یا ناراضی بود آن را به برنامه نویس اعلام کند. از آنجایی که برای هر پروژه تعداد و افراد مشخصی برنامه نویس به کار گرفته می شود ، شما به عنوان کارفرما می توانید به صورت کاملا مستقیم و بدون واسطه با مسئول پروژه ها و یا برنامه نویس خود صحبت کنید و یا پیشنهادات خودرا به صورت مکتوب یا تلفنی با آنها در میان گذارید.