• ۰۲۱-۹۱۰۳۵۳۱۴۰
زمانبندی
در زمان درخواست پروژه جدید ، ابتدا درخواست شما توسط کارشناس مربوطه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و سپس جزئیات سفارش شما با توجه به سیستم هوش مصنوعی با استفاده از معیار های تعداد برنامه نویسان و طراحان/میزان ساعات مورد نظر جهت پیاده سازی/میزان ساعات آزاد/بقیه ی پروژه های فعال و در نهایت پارامتر های درخواستی شما براورد زمان و هزینه خواهد شد. این بدان معناست که پروژه درخواستی شما به صورت کاملا دقیق و صحیح براورد هزینه و زمانی خواهد شد و با در نظر گرفتن شرایط ، هیچگاه در تحویل پروژه وقفه بوجود نخواهد آمد.