ربات تلگرام دستیار نویسنده کانال

ربات تلگرام دستیار نویسنده کانال

جهت خرید وارد حساب کاربری خود شوید ،درغیراینصورت لازم است ثبت نام کنید !

توضیحات محصول :

برخی مواقع نیاز دارید تا مطالب خودرا آماده کرده و در ساعتی مشخص آنهارا ارسال کنید !
یا شاید هم نیاز دارید تبلیغاتی که در کانال خود قرار میدید را راس ساعتی مشخص حذف کنید.
می توانید به راحتی اعضای کانال را مدیریت کنید.
شاید نخواهید Admin جدیدی در کانال اضافه کنید ولی در این سیستم می توانید یک نویسنده جدید اضافه کنید که تمام ارسالی های آنهارا مورد بازبینی قرار بدید و پس از تایید Admin در کانال ارسال شود.


هزینه بدون سورس : ۳۴۰،۰۰۰ تومان
هزینه با سورس کامل : ۶۹۰،۰۰۰ تومان